HAVALE-İ MUACCELE


HAVALE-İ MUACCELE
Huk: Havale konusunun, behemehal ödenmesi lâzım geldiği şekilde yapılan havale

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.